Hovedside

      Båtlagring over 30 fot

      Båtlagring småbåter

      Innendørs båtlagring

      Annen lagring

      Priser

      Kontakt oss

 

Portrep as, Halvorstraen 45, 4085  HUNDVÅG

Mobil 468 39 481         Epost: post@portrep.no

Priser

          Utendørs båtplass i vannet

          Båtplass over 30 fot             kr 1 600,- pr. meter

          Båtplass småbåter               kr 7 500,- pr stk

 

          Utendørs båtplass på land (max 20 fot)

          (campingvogn, henger etc.)

          Pris pr. m2                           kr 300,-

          Båter, halv pris (50%) av innendørs

 

          Innendørs lagring i hall

          (vi må vurdere for hvert enkelt tilfelle om

          hva som kan lagres i henhold til brannfare)

          Pris pr. m2                           kr 500,-

 

          Innendørs båtlagring i hall

    —         15 Ft. Kr 7 000,-

    —         16 Ft. Kr 7 200,-

    —         17 Ft. Kr 7 400,-

    —         18 Ft. Kr 7 700,-

    —         19 Ft. Kr 8 500,-

    —         20 Ft. Kr 9 500,-

    —         21 Ft. Kr 9 900,-

    —         22 Ft. Kr 10 300,-

    —         23 Ft. Kr 11 200,-

    —         24 Ft. Kr 12 700,-

    —         25 Ft. Kr 13 500,-

    —         26 Ft. Kr 14 400,-

    —         27 Ft. Kr 15 100,-

    —         28 Ft. Kr 15 900,-

    —         29 Ft. Kr 16 800,-

    —         30 Ft. Kr 17 800,-

    —         31 Ft. Kr 19 900,-

    —         32 Ft. Kr 20 100,-

    —         33 Ft. Kr 21 500,-

    —         34 Ft. Kr 23 400,-