Hovedside

      Båtplass over 30 fot

      Båtplass småbåter

      Innendørs båtlagring

      Annen lagring

      Priser

      Kontakt oss

 

Telefon Portrep: 468 39 481

Epost portrep   : post@portrep.no

 

Telefon Odd Magne Lerang: 918 94 915

Epost Odd Magne Lerang   : oml@portrep.no

 

Telefon Ove Lea: 997 93 492

Epost Ove Lea   : ove@portrep.no

 

Adresse:      Portrep AS 

                       Halvorstraen 45

                       4085  HUNDVÅG

Portrep as, Halvorstraen 45, 4085  HUNDVÅG

Mobil 468 39 481         Epost: post@portrep.no

Kontakt oss