Hovedside

      Båtplass over 30 fot

      Båtplass småbåter

      Innendørs båtlagring

      Annen lagring

      Priser

      Kontakt oss

 

  • Vi har båtplasser innendørs for vinterlagring. 
  • I tillegg kan vi tilby service og klargjøring før båtene sjøsettes.
  • Boning av båt  

Portrep as, Halvorstraen 45, 4085  HUNDVÅG

Mobil 468 39 481         Epost: post@portrep.no

Innendørs båtlagring